▲   Voor de band 60-787 (36x 2 1/4) zie     ▲    https://www.circus-expert.nl 

 

BANDENMATEN

  In diverse landen ontstonden rond 1900 onderlinge afspraken tussen rijwiel- en banden industrie, over de te gebruiken afmetingen van velgen en banden. Deze landelijke afspraken zijn de oorzaak van de enorme variëteit in maataanduidingen. De bandenmaten in inches zijn zo genaamde "nominale maten", die historisch zijn gegroeid. De diameter van het wiel met opgepompte band was het uitgangspunt. Inmiddels is er een organisatie die de maatbenaming regelt: de European Tyre and Rim Technical Organization; deze ETRTO-maten staan op vrijwel alle banden (in millimeters). Een voorbeeld is: 37-590. Het eerste getal geeft de diameter van de band aan in opgepompte toestand (37mm); het tweede getal (590mm) is de diameter van de hieldraad d.w.z. de plek waarop de band zich vast klemt op de velg. Deze maat is ook bekend als 26x1 3/8. Maar er zijn 5 velgdiameters met de aanduiding 26 inch: 559, 571, 584, 590 en 597mm. Deze banden zijn onderling niet uitwisselbaar!

    Als we de 26x1 3/8 maat uitrekenen in millimeters, is de diameter van het wiel met opgepompte band: 37+590+37= 664mm. Als we uitgaan van de oude inchmaat: 26x25,4=660mm; hier klopt het vrij aardig. De standaard Engelse 28x1 1/2 maat is in ETRTO: 40x635, dus totaal 715mm. Als we omrekenen vanuit inches: 28x25,4= 711mm; dit zit dus weer dicht in de buurt. De gebruikelijke Franse 28" -maat (700C) heeft een velgdiameter van 622. Ons 23mm racebandje heeft ETRTO-maat 23x622. Volgens de berekening: 23+622+23= 668mm en dat noemen de Fransen dus ook 28 inch! Een recente dwaling zijn de 29" ATB-maten met een 622mm velg! In de tabel zien we nog dat de band 16x 1 3/8 twee ETRTO maten heeft; de maat 37-349 komen we tegen in Engelse (vouw)fietsen. De standaard Engelse 27x1 1/4 maat is in ETRTO: 32x630. Een Franse 28 inch velg heeft dus een kleinere diameter dan  een Engelse 27 inch velg. Een Engelse 28 inch band niet past op een Franse 28 inch velg en omgekeerd! 

Fabrikanten geven soms onnauwkeurige waardes voor hun bandbreedtes. Vaak blijken de banden smaller, maar ETRTO-maten zijn betrouwbaarder en duidelijker dan de inchmaten.  De verkrijgbaarheid van sommige oude maten is zeer beperkt.

 

TIRE SIZES

 Around 1900 the bicycle and tire industry in several countries reached mutual agreements about the dimensions of rims and tires. These national agreements are the cause of the huge variety in size designation. The tire sizes in inches are so called "nominal sizes". The diameter of the wheel with inflated tyre was the original size. Now there is an organization that regulates the size designation: the European Tyre and Rim technical organisation. These ETRTO-sizes are available on virtually all tires (in mm).

An example is: 37-590. The first number indicates the diameter of the tyre in inflated condition (37 mm); the second number (590 mm) is the diameter of the bead of the tyre i.e. the place where the tyre holds itself fixed on the rim. This size is also known as 26 x 1 3/8. But there are 5 rim diameters wich are called 26 inch: 559, 571, 584, 590 and 597mm. Those tires are not interchangeable!

When we calculate the 26 x 1 3/8 size  in millimeters, the diameter of the wheel with inflated tyre is: 37 + 590 + 37 = 664mm. If we recalculate it from the old inchsize it is: 26x25, 4 = 660mm; there is only 4mm difference. The standard English 28x1 1/2 size is in ETRTO: 40x635, so in total 715mm. If we convert from inches: 28x25, 4 = 711mm. This is close too. The most used French 28 "-size (700C) has a rim diameter of 622.  It is our standard 23 mm racing tyre; the size is in ETRTO: 23x622. So the actual size is: 23 + 622 + 23 = 668mm and the French call that 28 inches too! A recent confusing size is the 29 "ATB-tyre with a 622mm rim!  In the chart we can see that the tyre 16 x 1 3/8  has two ETRTO sizes; we find the size 37-349 in English (folding) cycles.

The standard English 27x1 1/4 size is in ETRTO: 32x630. This means that the diameter of a French 28 inch rim is smaller, than the diameter of an English 27 inch rim. It should be clear that an English 28 inch tyre does not fit a French 28 inch rim!  Manufacturers often indicate inaccurate sizes for their tire width; they are often narrower.

 

▲   2020  Schwalbe tire production  ▲        

    

SchwalbeTireSizes
Afbeelding – 684,0 KB 755 downloads
Schwalbe Tech Info 2015 NL
PDF – 5,8 MB 136 downloads

N.B. Het uitgebreide overzicht van Schwalbe hieronder, wil dus niet zeggen dat deze fabrikant die maten ook allemaal maakt!

10.56 (Nederlands) Een video over het ontwerpen van een band.

A Dutch spoken video on designing and producing a new Swallow tire.

 

9.47 (Engels) Draadbanden, tubes of tubeless?   

22.58  (Engels) Een video over energie opgenomen door fietswielen. A video about energy loss in bikewheels. Stop it sometimes  if you want to study the graphs.

 

11.22   BASF poly-urethan innertube developped for Schwalbe.

Maak jouw eigen website met JouwWeb