Het boek Bicycling Science                                The book Bicycling Science

 

Er zijn inmiddels vier drukken van het   boek Bicycling Science uitgebracht. Elke druk is herschreven en een uitbreiding van de vorige. David Gordon Wilson heeft aan alle drukken meegewerkt. 

Eind 19de en vroeg 20ste eeuw, hadden wetenschappers nog veel aandacht voor onderzoek naar de fiets en het fietsen. Maar nieuwe machines als auto's en vliegtuigen, boden meer glorie, geld en uitdagingen. In de jaren daarop was er weinig belangstelling meer voor het rijwiel. Eind jaren 60 en de jaren 70 waren het "Joop Zoetemelk tijdperk".  De studenten en wetenschappers kregen weer interesse voor de fiets. Verspreid over de hele wereld was er natuurlijk wel wat aan onderzoek gedaan tussen 1910-1970, maar het ontbrak aan overzicht en samenhang. De grote bijdrage die het boek "Bicycling Science" leverde, was het verzamelen van al die kennis.  Het was een nieuw startpunt van de weten-schappelijke research en de fietsindustrie, voor het heruitvinden van de fiets en de fietssport. Er kwam nieuwe belangstelling voor de ligfiets en Human Power.

  David Gordon Wilson werd geboren in Warwickshire (England), maar woonde het grootste deel van zijn leven in Massachusetts (USA), waar hij professor emeritus was aan het Massachusetts Institute for Technology. Hoewel hij het meest bekend is als auteur van Bicyling Science en de vader van de moderne ligfiets, werkte hij ook aan het ontwerpen van turbines. Hij had ruim 60 patenten op zijn naam staan, en ontwierp ook de pomp die gebruikt werd in het eerste kunsthart ter wereld. Hij ijverde voor de algemene gezondheid en het milieu. Zo voerde hij in de jaren 70 al campagne voor een rookverbod en pleitte toen ook al, voor een CO2 belasting.

   De basisteksten van de eerste druk van Bicyling Science waren geschreven door de Engelse chemisch ingenieur Frank Rowland Whitt rond 1970 in de vorm van artikelen voor fietsbladen zoals "Cycle Touring" en "Bicycling! ". De teksten werden bewerkt en aangevuld door mede auteur David Gordon Wilson, die ook de uitgave bij MIT-press in 1974 verzorgde. Het was een onverwacht commercieel succes en in 1978 werd een paperback versie uitgebracht.

    Een compleet nieuwe tweede druk van Bicycling Science kwam uit in 1982 (364 in plaats van 273 pagina's). Frank Rowland Whitt overleed helaas tijdens deze werkzaamheden. David Gordon Wilson werd nu dus hoofdauteur.  

   In 2004 kwam de derde druk van Bicycling Science uit (476 blz); aangevuld door Jim Papadopoulos, die het hoofdstuk herschreef over besturing. Dit bevatte nogal wat differentiaal vergelijkingen, eigenlijk alleen leesbaar voor wiskundigen. 

   In 2020 kwam er een vierde druk van Bicycling Science (568blz), nu in samenwerking Theodor Schmidt. Het is herschreven, meer verbreding dan verdieping; daardoor is het leesbaarder; maar de wetenschap en wiskunde zijn verbannen naar voetnoten en referenties. Dr. Wilson is op 2 May 2019 op 91 jarige leeftijd overleden, vlak na het voltooien van de vierde druk.

   Veel kennis over fietsen, die in de jaren 70 en 80 niet algemeen bekend was, is dankzij Bicycling Science te vinden. Het is zeker een belangrijke inspiratiebron geweest voor deze website.

 There have been four editions of the book Bicyclung Science. Each is a complete revision of the one before. David Gordon Wilson is the only writer who worked on all editions. 

End 19th and early 20th century scholars had been investigating the science of cycling. But new machines like cars and planes, were more exiting and offered more challenge, more glory and money. Over the next years there was little attention from the scientific world for the humble bicycle. End 60s and early 70s were the "ten speed era". Students embraced the bicycle for everyday use and transportation. There had been research and studies during the sixty years from 1910-1970, but randomly spread over dozens of countries, without oversight and coherancy. Bringing all knowledge together, was the real great contribution of the book "Bicycling Science". It was a new starting point for scientific research and the industry to re-invent bikes and cyclesport. Recumbents and Human Powered Vehicles were an offspring of that new approach.

  David Gordon Wilson was born in Warwickshire, England, on Februari 11, 1928. He lived most of his life in Massachusetts (USA), where he became a professor emeritus at MIT. Although best known as the author of Bicyling Science and as the father of the modern recumbent bicycle, he was deeply involved in other areas of engineering, including turbine design. David Gordon Wilson held some 60 patents and designed the pump used in the world’s first artificial heart. He was also greatly concerned with matters of public health and ecology, proposing an early fossil-fuel tax and actively campaigning against smoking. 

   The basic texts of the first edition of Bicyling Science were written by the English chemical engineer Frank Rowland Whitt around 1970 as contributions to bicyclemagazines like "Cycle Touring" and "Bicycling !".

   The book was edited, reworked and completed, by co-writer David Gordon Wilson, who had it published by MIT-press in 1974 (hardback). It was an unexpected commercial succes. A paperback version was released in 1978.

   The second edition of Bicycling Science was completely revised in 1982, and it had 364 instead of 273 pages. Frank Rowland Whitt suffered a stroke and passed away during the revision. David Gordon Wilson became the main author.

     In 2004 the third edition of Bicycling Science came out (476 pages). Jim Papadopoulos contributed the chapter on equilibrium and steering. It contained  some mathematical equotations, only readable for those who master the art.

   The fourth edition of Bicycling Science, 569 pages, was published by MIT Press in 2020. Co-writer of the fourth edition is Theodor Schmidt. The book is re-written, more readable; an update with attention to recent developments. The hardcore math and science are banned to the "references". The chapter on materials and stresses has been skipped.

    Dr. Wilson died 2 May 2019 at the age 91 of complications from a fall in his Winchester home; shortly before his death, he had finished the fouth edition.

   Much technical information can be found on the internet nowadays, but Bicycling Science opened the scientific vault for young engineers during the 70s and 80s. It has certainly been an inspiration for this website.