Over de technische achtergronden van de fiets - the technical background of the bicycle
Home » 30

FIETSROUTES in BEEKDAELEN

 

  De gemeente Beekdaelen ontstond in 2019 door het samenvoegen van drie gemeentes in Zuid-Limburg: Nuth, Schinnen en Onderbanken. Linksboven op het plaatje zien we de contouren van de nieuwe gemeente. Op het overzichtsplaatje van Zuid-Limburg rechtsonder, is te zien dat de gemeente ruwweg, vanuit het Geuldal, over een brede strook van zuid-west naar noord-oost loopt. Het is een landelijk gebied met vele kernen en gehuchten, ingeklemd tussen de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. De fel gekleurde hoogtekaart in het midden laat goed zien, waaraan de gemeente Beekdaelen haar naam ontleent. Zuid-Limburg maakte vroeger deel uit van de grote Nederrijnse laagvlakte. Door het omhoogkomen van het Ardennen-Eiffel massief aan het einde van de ijstijden, werd de vlakte vanuit het zuid-oosten opgetild en helt Zuid-Limburg in noord-westelijke richting. De Limburgse heuvels zijn gevormd door rivieren en beken, die dalen sneden in de oude laagvlakte. De resten hiervan noemen we de plateaus. Het zuid-westen van Beekdaelen ligt op het Centraal Plateau (= plateau van Schimmert), het noord-oosten op het Plateau Noord (= Plateau van Doenrade). Het hoogste punt ligt bij Schimmert (140m) en het laagste punt bij Jabeek (50m). De Geleenbeek en de Roode Beek voeren het water af naar de Maas. In het Ravensbos ten zuiden van Schimmert, ontspringt de Strabeek, die uitkomt in de Geul.
 
  De fietsroutes zijn sportief te noemen; het is nu eenmaal heuvelland. Veel fietsen zijn tegenwoordig voorzien van elektrische trapondersteuning en dat maakt ook deze fietsroutes, voor meer mensen rijdbaar. Zorg wel voor een volle accu, want het motortje moet soms flink werken, en als de stroom op is, neemt het trainingseffect voor de fietser aanzienlijk toe. De routes vormen een "acht" met als knooppunt  station Schinnen, en zijn te combineren naargelang men zin en tijd heeft.

RouteZuid
PDF – 716.5 KB 42 downloads
RouteNoord
PDF – 671.9 KB 53 downloads